Afdrukken

De juiste bandendruk

Voor een betere productiviteit en een grotere veiligheid moet u de juiste bandendruk kiezen.

De bandendruk is belangrijk voor:

 • de levensduur van uw banden
 • het comfort
 • de kwaliteit van uw gewassen en behoud van uw bodem.

Een incorrecte bandendruk kan ernstige gevolgen hebben voor de levensduur van uw landbouwbanden:

 • Een te hoge bandendruk veroorzaakt overmatig slippen op de velden. Op een harde, ruige ondergrond zal dit leiden tot een vroegtijdige slijtage van de banden. Op de weg zal een te hoge bandendruk leiden tot snelle en onregelmatige slijtage en het oppervlaktecontact met de weg is ondermaats.
 • Als de bandendruk te hoog is, dan leidt dit tot blijvende schade aan de karkassen van de banden: risico op breuk. Het leidt ook tot overmatige slijtage op de weg: te veel weerstand.

De bandenspanning is uiterst belangrijk voor een optimale prestatie van de banden (tractie, grip, duurzaamheid, comfort, stabiliteit, beschermen van bodem en gewassen), de bandenspanning moet worden bepaald op basis van het gewicht dat moet worden gedragen (met werktuigen), het type werk dat moet worden uitgevoerd (voorbereiden, ploegen, oogsten, stoppels verwijderen, laden, ...) en de rijsnelheid.

 • Een te hoge bandendruk zal leiden tot overmatige verdichting van de bodem en spoorvorming (in natte omstandigheden). De gevolgen:
 • Nadelige gevolgen voor de wortelontwikkeling van uw gewassen.
 • Beperkte ontwikkeling van microbiologisch leven.
 • Water blijft staan.

De resultaten:

 • Verlies van rendement.
 • Kwaliteitsverlies.
 • Extra kosten ten gevolge van zware werkzaamheden, zoals ploegen om de grond los te maken.

Het monteren en oppompen van een band zijn technische handelingen die gevaarlijk kunnen zijn. Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen om deze handelingen aan een professional toe te vertrouwen, die is opgeleid en gekwalificeerd, zodat de meegeleverde instructies worden nageleefd.

Bandenspanning van landbouwbanden